тел. +38(044) 411 42 38
Зберігання плодів в Регульованому Газовому Середовищі (РГС)
Передові рішення

Основною формою взаємодії плодів і овочів з навколишнім середовищем є процес дихання. Під час зберігання виділяється тепло дихання. Однак в повітря виділяється не все тепло, оскільки його частина використовується кліткою для реакцій обміну і на процес випаровування, частина запасається у вигляді хімічно зв’язаної енергії. Біологічна роль дихання полягає в тому щоб забезпечувати живі тканини плодів і овочів енергією, необхідною для їх життєдіяльності.Поряд з випаровуванням вологи процес дихання неминуче супроводжується зменшенням маси плодів і овочів. Тому такі втрати називаються природними. Їх можна знизити шляхом регулювання інтенсивності дихання й випаровування вологи, що має важливе практичне значення.

Зберігання у звичайних умовах передбачає звичайне повітряне середовище з нормальним вмістом в атмосфері  кисню (21%), вуглекислого та інших газів.

Зберіганням в регульованому газовому середовищі вважають зберігання плодів в середовищі з певною концентрацією СО2 і кисню за певної температури. При цьому той чи інший газовий режим підбирається таким чином, щоб зберегти нормальний дихальний газообмін, а також правильне співвідношення між температурою і станом плодів.

Плоди, розміщені в газовому середовищі, завдяки природному дихальному газообміну змінюють парціальний тиск СО2 і кисню в навколишній атмосфері. По мірі зберігання плодів кількість кисню в атмосфері знижується і відповідно знижується його парціальний тиск. В цьому зв’язку дихання плодів уповільнюється. Концентрація СО2 при цьому зростає. Але занадто низький вміст у навколишньому середовищі кисню і високий вміст СО2 (більше 10%) може викликати фізіологічні розлади.

В регульованому газовому середовищі порівняно зі зберіганням у звичайному повітряному середовищі краще зберігається якість плодів, довше зберігається зелене забарвлення, сповільнюються гідролітичні процеси розпаду протопектину (плоди довше залишаються твердими). СО2 і кисень впливають також на біосинтез етилену в плодах і його біологічну дію на процеси дозрівання.

Для утворення етилену й активного його  впливу на процеси дозрівання необхідний високий вміст кисню в навколишньому середовищі (тобто достатній парціальний тиск кисню). За низького парціального тиску кисню плоди не дозрівають навіть за присутності етилену, тому для нормального дозрівання плодів (томатів, бананів і т.д.) має бути вільний доступ повітря. Для уповільнення процесів дозрівання й подовження терміну зберігання плодів з одночасним збереженням їх високої якості необхідно створювати відповідний кожному сорту газовий режим зберігання.

Регулювання складу газового середовища в холодильних камерах може здійснюватись за допомогою скруберів – спеціальних очисників, що поглинають надлишок СО2. В скрубері повітря з камери може циркулювати по замкненому колу, знижуючи вміст СО2, наприклад до 3-5%.

Вуглекислий газ, який поглинув скрубер, заміщується майже таким же об’ємом повітря і завдяки цьому концентрація кисню в камері досягає необхідного рівня.

Для швидкого створення необхідного газового режиму в камеру інколи одразу вводять велику кількість азоту і тоді концентрація кисню в атмосфері камери швидко знижується до необхідного рівня.

Зберігання плодів в камерах з РГС здійснюється при температурі 0…+4°C і відносній вологості повітря 90-95%. Вміст СО2 і кисню в атмосфері камери перевіряється і регулюється газоаналізаторами, які керують автоматично роботою скруберів чи дифузорів.

Після досягнення необхідної концентрації СО2 камери переводяться на заданий газовий режим шляхом увімкнення установки (скруберів чи дифузорів), при цьому надлишок СО2 видаляється, а вміст кисню продовжують знижувати до необхідного рівня. Необхідна газова суміш СО2 і кисню в камері встановлюється через 3-4 тижні після закриття камери.

Вміст вуглекислого газу в регульованому середовищі у більшості випадків підтримують на рівні 5% і вище, кисню – 10-13%. Мінімальний вміст кисню в штучно створеному газовому середовищі має бути не нижче 2%, а максимальна кількість СО2 не вище 10%.

 

Тривалість холодильного зберігання різних плодів в залежності від газового складу середовища

Плоди

При звичайному складі середовища

В регульованому газовому середовищі

Яблука (Голден, Делішес)

5 міс.

8 міс.

Груші (Віл'ямс)

2 міс.

5 міс.

Виноград

3 міс.

6 міс.

Персики

5 тижнів

10 тижнів

Вишня

10 днів

32 дні

Чорна смородина

7 днів

42 дні

Полуниця

5 днів

30 днів

 

останні новини